புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

வருகைதரும் புத்தாண்டே
வளமையுடன் தோன்று - உன்
வரவினில் எம் நம்பிக்கை
விழுதுகளை ஊன்று!
இருகரங்கள் நீட்டியுனை
வரவேற்றோம் ...எனது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்10 comments:

Starjan ( ஸ்டார்ஜன் ) said...

எனது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

Kolipaiyan said...

ஸ்டார்ஜன் - புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

மாயாவி said...

இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் - 2010

Kolipaiyan said...

ஸ்டார்ஜன் - தங்கள் வருகைக்கும் வாழ்த்துக்களுக்கும் நன்றிகள்

Kolipaiyan said...

மாயாவி - தங்கள் வருகைக்கும் வாழ்த்துக்களுக்கும் நன்றிகள்

Seema said...

Thanks Kozhli.... I wish you a very happy new year

Anonymous said...

Hi koli paiyan,

wish you a happy new year.

Kolipaiyan said...

Shini - thanks for your wishes!

MSHEMa said...

Thaks Kannan, Wish you a very Happy New Year to U & Ur family.

Kolipaiyan said...

Thanks and welcomes MSHema.

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 
back to top